I qrup ixtisaslarımız üzrə ÖTƏN İLİN KEÇİD BALLARI

I qrup ixtisaslarımız üzrə ÖTƏN İLİN KEÇİD BALLARI

➝ Qida mühəndisliyi 200 (268.2) Ə
➝ Şərabçılıq* 182.1 ( - ) Ə
➝ Kimya mühəndisliyi 200 (-) Ə
➝ Kimya mühəndisliyi sub. 51 ( - ) Ə
➝ Metallurgiya mühəndisliyi 200 (212) Ə
➝ Logistika və nəqliyyat texnologiyaları mühəndisliyi 200 ( - ) Ə
➝ Nəqliyyat mühəndisliyi* (yeni ixtisas)
➝ Mühəndis fizikası (yeni ixtisas)
➝ Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi 200 (244.1) Ə
➝ Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi sub. 62.1 (62.1) Ə
➝ Radiotexnika və telekommunikasiya mühəndisliyi 250 ( - ) Ə
➝ Radiotexnika və telekommunikasiya mühəndisliyi sub. 77.2 (77.2) Ə
➝ İnformasiya texnologiyaları 250 (336.6) Ə
➝ İnformasiya texnologiyaları sub. 73.8 (74.3) Ə
➝ Kompüter mühəndisliyi* 200 (209.2) Ə
➝ Kompüter mühəndisliyi* sub. 74.6 (74.6) Ə
➝ Kompüter mühəndisliyi* 200 ( - ) Q
➝ Kompüter mühəndisliyi* sub. 88.8 (90.3) Q

* Bu ixtisaslara müsabiqə rus bölməsi ilə birgə aparılır
* Mörtərizədə verilənlər dövlət sifarişli yerlərə keçid ballarıdır

 

373 dəfə oxunub