Azərbaycan Respublikasının ərazisi vahiddir, toxunulmazdır və bölünməzdir!