Bakı şəhərinin azad olunmasının 103-cü ildönümüdür.

Bakı şəhərinin azad olunmasının 103-cü ildönümüdür.

Türküz, yaranmışıq daim iftixar,
Xilqətdən başlanan tariximiz var,
İləri, iləri, Türkün əsgəri!
Allahdan utansın dönənlər geri!
Əldə sancaq, öndə süngü, qəlbdə Tanrı
Biz dünyanın hakimi olmaq istəriz.
İləri, iləri, Türkün əsgəri!
Allahdan utansın dönənlər geri!…

Bir əsgərin xatirəsinə əsasən türk ordusu bu şüarla irəliləyib. Onlar yüksək ruh və həvəslə tarixi qardaşlıq nümunəsi göstərib.
 
 
 
 
 

4 dəfə oxunub