Gənclər günü

AzərbaycanTexnalogiya Universitetində I kurs tələbələri üçün Gəncə Gənclər Evinintəqdimatı keçirilib.

Tələbələrimərkəzin fəaliyyət istiqamətləri - dil kursları, klublar, debatlar, idmanyarışları, tətbiqi incəsənət növləri, yerli və beynəlxalq layihələr barədəGənclər evinin əməkdaşları məlumatlandırıblar. Bildiriblər ki, hər bir tələbəGənclər Evinin nümayəndəsi ola bilər və məqsəd tələbənin, eləcə də hər birgəncin asudə vaxtını səmərəli keçirməsinə dəstək olmaq, fəalları üzə çıxarmaqdır.

Görüş maraqlı diskusiya ilə davamedib. Təkliflər dinlənildikdən sonra tələbələr könüllülük üçün müraciətediblər.

123 dəfə oxunub