Kafedralar üzrə boş olan vəzifələri tutmaq üçün müsabiqə elan edilir

 

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
AZƏRBAYCAN  TEXNOLOGİYA  UNİVERSİTETİ 
Aşağıdakı kafedralar üzrə boş olan vəzifələri tutmaq üçün

MÜSABİQƏ  ELAN  EDİR


“Avtomatika və informasiya texnologiyaları” kafedrası -         baş müəllim - 1 yer  
“Xarici dillər” kafedrası -                                                          dosent - 1 yer   baş müəllim - 1 yer                                


Sənədlərin təqdim olunması bu elan dərc edildiyi tarixdən 1 ay müddətindədir.
Müsabiqədə iştirak etmək üçün sənədlər Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin 401 nömrəli 07 avqust 1996-cı il tarixli “Ali təhsil müəssisələrində kafedra müdiri, professor-müəllim vəzifələrinin tutulması qaydaları haqqında” Əsasnaməyə uyğun olaraq elan olunduğu gündən başlayaraq 1 ay müddətində qəbul edilir.

Sənədlər təlimata uyğun olaraq rektorun adına yazılmış ərizə ilə birlikdə aşağıdakı ünvana təqdim edilməlidir:
                                       
Ünvan: Gəncə şəhəri, Ş.İ.Xətai pr. 103, AZ - 2011
Əlaqə telefonu: 022-257-56-29
 
REKTORLUQ

 

 

155 dəfə oxunub